Kategorie:

Inne:

  • Sprawdź prawo jazdy
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców "Jazda"
  • inż. Karol Obłąkowski
  • tel. 506-534-795

Valid XHTML 1.0 Transitional

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Jazda"


Certyfikat Kompetencji Zawodowych


Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób. Program kursu zawiera 8 modułów:

- prawo cywilne w zakresie zawierania i negocjowania umów, rozpatrywania reklamacji i zastrzeżeń oraz praw i obowiązków,

- prawo handlowe w zakresie struktury firm, aspektów formalnych funkcjonowania przewoźników oraz ich obowiązków,

- prawo pracy w zakresie zatrudniania, oceny kwalifikacji oraz przyznawania należnych świadczeń pracownikom,

- prawo podatkowe w zakresie branży transportowej,

- podstawy finansowego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem planowania i rozliczania budżetu, marketingu i reklamy oraz dziedziny ubezpieczeń,

- wiadomości z zakresu obowiązujących norm technicznych, wymiarów, obciążeń, poziomu hałasu, homologacji na terenie państw członkowskich UE,

- wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy kierowców, obejmująca wymagania w stosunku do pracowników, sporządzanie regulaminów i kontrolę ich przestrzegania oraz obowiązujące procedury.


Współpraca - udostępnianie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych


W ofercie :

- Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych potwierdzona notarialnie

- Umowa o zarządzanie transportem zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

- Dla osób prawnych kopia zaświadczenia o niekaralności z KRK

- Pozostałe dokumenty niezbędne do otrzymania licencji na transport krajowy lub międzynarodowy

- Rozliczanie czasu pracy kierowców

Copyright © by www.jazda.ostroleka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.