Kategorie:

Inne:

  • Sprawdź prawo jazdy
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców "Jazda"
  • inż. Karol Obłąkowski
  • tel. 506-534-795

Valid XHTML 1.0 Transitional

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Jazda"


Prawo jazdy kat. AM A1 A2 A


Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

a) motorowerem

b) czterokołowcem lekkim

Wymagany wiek 14 lat

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek 16 lat

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek 18 lat

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

a) motocyklem

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek: 24 lat

20 lat jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Warunki zapisania się na kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A:

Profil kandydata na kierowcę

Copyright © by Nauka Jazdy Ostrołęka Wszystkie prawa zastrzeźone.